Головна » Акціонерам » Повідомлення

 

Повідомлення

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента

 

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)   04.10.2021 (дата реєстрації емітентом електронного документа) № 220-10/2021 (вихідний реєстраційний номер електронного документа)   Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 [...]

 

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)   04.10.2021 (дата реєстрації емітентом електронного документа) № 219-10/2021 (вихідний реєстраційний номер електронного документа)   Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 [...]

 

Протокол рішень прийнятих на Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Акціонерна страхова компанія «Дністер»

Протокол рішень прийнятих на Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Акціонерна страхова компанія «Дністер», які відбулися 21 квітня 2021 року.   1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів. Прийняте рішення: «Обрати лічильну комісію у складі: Степанчук Олени Володимирівни, Заяць Ольги Василівни, Янчишин Оксани Степанівни.» 2. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів. Прийняте [...]

 

Особлива інформація про зміну посадових осіб

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)   22.04.2021 (дата реєстрації емітентом електронного документа) № 094-04/2021 (вихідний реєстраційний номер електронного документа)   Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 [...]

 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах АСК «Дністер», які відбудуться 21 квітня 2021 р.

  Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах АСК «Дністер», що відбудуться 21 квітня 2021 року.   АСК «Дністер» повідомляє, що відповідно до Переліків акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів товариства [...]

 
Сторінка 1 з 712345...Остання »
 

АКЦІЇ

Страхова компанія “Дністер” вітає своїх клієнтів з Днем Народження, і дарує їм 5% знижку на придбання страхового поліса.

Страхова компанія “Дністер” вітає своїх клієнтів з Днем Народження, і дарує їм 5% знижку на придбання страхового поліса.