Головна » Акціонерам » ПовідомленняСторінка 2

 

Повідомлення

Особлива інформація про прийняття рішення про виплату дивідендів

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (для опублікування в офіційному друкованому виданні) I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товаритсво “Акцiонерна страхова компанiя “Днiстер” 2. Код за ЄДРПОУ 13800475 3. Місцезнаходження 79022, м. Львiв, Городоцька, 174 4. Міжміський [...]

 

Особлива інформація про зміну посадових осіб

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Голова правлiння       Ривак Андрiй Iванович (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)     М.П.   27.04.2017 [...]

 

Оголошення про проведення загальних зборів акціонерів

Правління Публічного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» (місце знаходження Львів, вул. Городоцька, буд.174) повідомляє про те, що 26 квітня 2017 року о 16 годині 00 хвилин за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, буд.174 (третій поверх, зал засідань) відбудуться учасників для участі у загальних зборах буде здійснюватися 26 квітня 2017 [...]

 

Особлива інформація про зміну посадових осіб

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Голова правлiння Ривак Андрiй Iванович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) М.П. 03.10.2016 (дата) Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, [...]

 

Протокол рішень прийнятих на Загальних зборах акціонерів ПАТ “Акціонерна страхова компанія “Дністер”

Протокол рішень  прийнятих на Загальних зборах акціонерів ПАТ “Акціонерна страхова компанія “Дністер” 21 квітня 2016 р.                                                                     [...]

 

Особлива інформація про зміну посадових осіб

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.   Голова правлiння       Ривак Андрiй Iванович (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)     М.П.   [...]

 
Сторінка 2 з 41234
 

АКЦІЇ

Страхова компанія “Дністер” вітає своїх клієнтів з Днем Народження, і дарує їм 5% знижку на придбання страхового поліса.

Страхова компанія “Дністер” вітає своїх клієнтів з Днем Народження, і дарує їм 5% знижку на придбання страхового поліса.