Головна » Акціонерам » Повідомлення » Оголошення про проведення загальних зборів акціонерів

 

Оголошення про проведення загальних зборів акціонерів

Правління

Публічного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» (місце знаходження Львів, вул. Городоцька, буд.174) повідомляє про те, що 18 грудня 2017 року о 11 годині 00 хвилин за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, буд.174 (третій поверх, зал засідань) відбудуться позачергові загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер». Реєстрація учасників для участі у позачергових загальних зборах акціонерів буде здійснюватися 18 грудня 2017 року з 10 год. 15хв. до 10 год. 55 хв.  за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів: 24 год. 00 хв. 12 грудня 2017 року.

Порядок денний.

  1. Про обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів.
  2. Затвердження регламенту позачергових загальних зборів акціонерів
  3. Про обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів.
  4. Про зміну типу та найменування Товариства.
  5. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноваження особи на підписання нової редакції Статуту Товариства. Уповноваження  Голови правління Товариства забезпечити державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.
  6. Про продовженя чинності повноважень посадових осіб Товариства.
  7. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
  8. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

 

З документами, необхідними для прийняття рішення, з питань порядку денного зборів, акціонери можуть ознайомитися у Начальника юридичного відділу Вовка Н.В. у робочі дні з 14 год. 15 хв. до 17 год. 15 хв. за адресою м. Львів, вул. Городоцька, 174, кім. 108, телефон: (0322) 297-60-63. Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.dnister-group.com.ua .Для участі у зборах Вам необхідно мати при собі: документ, що посвідчує особу акціонера (представника акціонера); належним чином оформлене доручення щодо повноважень представників акціонерів.

            Голова правління АСК «Дністер»                                                                  А.І. Ривак  

Акції

Страхова компанія “Дністер” вітає своїх клієнтів з Днем Народження, і дарує їм 5% знижку на придбання страхового поліса.

Страхова компанія “Дністер” вітає своїх клієнтів з Днем Народження, і дарує їм 5% знижку на придбання страхового поліса.