Головна » Акціонерам » Повідомлення » Протокол рішень прийнятих на Загальних зборах акціонерів ПАТ “Акціонерна страхова компанія “Дністер”

 

Протокол рішень прийнятих на Загальних зборах акціонерів ПАТ “Акціонерна страхова компанія “Дністер”

 Протокол рішень

 прийнятих на Загальних зборах акціонерів

ПАТ “Акціонерна страхова компанія “Дністер” 15 квітня 2014 р.                                                                                            

 

1. Обрали лічильну комісію у складі: Проця Назарія Ростиславовича, Довганчук Уляни Любомирівни, Заяць Ольгу Василівну.

2. Обрали Головою зборів Ривака Івана Миколайовича. Обрали Секретарем зборів Ковальського Олександра Євгеновича.

3. 1) Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік прийняти до відома.2) Роботу Правління за звітний період визнати задовільною.3) Правлінню Товариства продовжити роботу по розширенню операцій по страхуванню та перестрахуванню.

4. 1) Звіт про діяльність Наглядової ради за 2013 рік прийняти до відома.2) Роботу Наглядової рада у звітному періоді визнати задовільною.3) Наглядовій раді здійснювати контроль за діяльністю Правління, виконавчих служб компанії щодо виконання рішень Загальних зборів акціонерів.

5. 1) Звіт Ревізійної комісії прийняти до відома.2) Висновки Ревізійної комісії стосовно річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік затвердити.3) Ревізійній комісії проводити чергові та позачергові перевірки ходу виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства.

6. Затвердили річний звіт та баланс АСК «Дністер» за 2013 рік.

7. Затвердили висновок незалежного аудитора про фінансову звітність АСК «Дністер» станом на 31 грудня 2013 року.

8. Затвердили збиток Товариства за 2013 році у розмірі – 4480 тис. грн. Виплату дивідендів за привілейованими акціями у розмірі передбаченому Статутом АСК «Дністер» провести за рахунок коштів нерозподіленого прибутку.

9. У зв’язку з закінченням терміну обрання припинили повноваження наступних членів Наглядової ради: Ривака Івана Миколайовича, Ковальського Олександра Євгеновича, Сітарчука Андрія Семеновича, Незбрицького Михайла Івановича, Сушко Ірини Степанівни, Загірного Романа Йосиповича, Вельгоша Михайла Васильовича.

10. Обрали до складу Наглядової ради ПАТ «Акціонерна страхова компанія «Дністер» терміном на три роки: Ривака Івана Миколайовича,  Ковальського Олександра Євгеновича, Незбрицького Михайла Івановича, Сушко Ірину Степанівну, Загірного Романа Йосиповича, Вельгоша Михайла Васильовича, Колцьо Ірину Богданівну.

11. У зв’язку з закінченням терміну обрання припинити повноваження наступних членів Ревізійної комісії: Мазур Ольги Василівни, Лівчака Ярослава Івановича, Мухи Марії Ярославівни.

12. Обрали до складу Ревізійної комісії ПАТ «Акціонерна страхова компанія «Дністер» терміном на три роки: Мазур Ольгу Василівну, Лівчака Ярослава Івановича, Муху Марію Ярославівну.

13. Уповноважити Наглядову ради Товариства приймати рішення про створення та/або ліквідацію відокремлених підрозділів АСК «Дністер», та затвердження та/або зміну положень про відокремлені підрозділи АСК «Дністер».

14. Правлінню Товариства продовжити практику страхування акціонерів АСК «Дністер» – фізичних осіб від нещасних випадків за рахунок прибутку Товариства, страхову суму встановити у розмірі десять тисяч гривень на кожного акціонера.

 

                Голова зборів Ривак І.М.

 

Акції

Страхова компанія “Дністер” вітає своїх клієнтів з Днем Народження, і дарує їм 5% знижку на придбання страхового поліса.

Страхова компанія “Дністер” вітає своїх клієнтів з Днем Народження, і дарує їм 5% знижку на придбання страхового поліса.