Головна » Акціонерам » Повідомлення » Оголошення конкурсного відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер»

 

Оголошення конкурсного відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер»

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

про оголошення конкурсного відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємства, що становить суспільний інтерес Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер»

Приватне акціонерне товариство «Акціонерна страхова компанія «Дністер» оголошує конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів аудиту за 2018 рік (надалі – Конкурс).

Метою проведення конкурсу є вибір на конкурсних засадах суб’єкту аудиторської діяльності для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер», складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). У конкурсі можуть брати участь суб’єктів аудиторської діяльності, які відповідають вимогам, що встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» (надалі – Закон), а також нижчезазначеним вимогам цього конкурсу.

На підставі вище вказаного, Приватне акціонерне товариство «Акціонерна страхова компанія «Дністер» оголошує конкурс та надає наступну інформацію:

1. Замовник:

 • повне найменування: Приватне акціонерне товариство «Акціонерна страхова компанія «Дністер»
 • код ЄДРПОУ 13800475;
 • місцезнаходження: 79022, Україна, м. Львів, вул. Городоцька 174;
 • тел.: (032) 2976063;
  • е-mail: NVovk@dnister-group.com.ua;
  • Голова правління: Ривак Андрій Іванович.

2. Відомості про аудиторську послугу:

 • проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер», що становить суспільний інтерес за 2018 рік.

3.      Завдання з обов’язкового  аудиту:

 •  підтвердження річної фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер», що становить суспільний інтерес за 2018 рік з метою надання до НКЦПФР ;
 •  підтвердження річної фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер», що становить суспільний інтерес за 2018 рік  з метою надання до Нацкомфінпослуг;
 •  підтвердження річної спеціалізованої звітності страховика.
 • надання впевненості щодо звітних даних страховика за 2018  рік.

4.    Дата та час проведення конкурсу: 20.03.2019 р. о 14:00;

5.    Місце проведення конкурсу: Україна, м. Львів, вул. Городоцька 174;
6.    Вимоги до претендента: претендент повинен відповідати вимогам передбаченим чинним законодавством України для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємства, що становить суспільний інтерес (страховика).

7.    Для участі у Конкурсі  учасники подають такі документи:

Конкурсна документація складається з:

 • заява на участь у конкурсі у довільній формі, яка має містити:

-            явно виражене бажання претендента взяти участь у конкурсі;

-            інформацію про претендента:  для юридичних осіб: повне найменування претендента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, посада, прізвище ім’я та по батькові (за наявності) особи, уповноваженої на підписання конкурсної документації та аудиторського договору;  банківські реквізити;  телефон, факс, e-mail;

-              відомості щодо досвіду роботи претендента, кваліфікації та особистого досвіду з надання аудиторських послуг;  інша інформація згідно з Інформаційним повідомленням та/чи за бажанням претендента;

-             розмір оплати за договором та розрахунок вартості послуг.

 • копія останньої редакції установчого документу чи довідка з кодом, що надає можливість переглянути останню редакцію установчого документ претендента на веб-сайті Міністерства юстиції України (для юридичних осіб);
 • копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (для юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців);
 • копію довідки про присвоєння реєстраційного номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб та фізичних осіб – підприємців);
 • копії кваліфікаційних документів аудитора;
 • копія сертифіката аудитора, виданого відповідно до норм чинного законодавства України;
 • документ, що підтверджує бездоганну ділову репутацію, надаються у вигляді довідки за підписом претендента;
 • проект договору на аудиторські послуги.

8.   Дата оголошення конкурсу: 13.03.2019р.

9. Порядок подання конкурсної документації: у сканованих кольорових копіях шляхом надсилання її на­­­­­ NVovk@dnister-group.com.ua з темою листа «Конкурсна документація аудитора ____________ (ПІП / найменування суб’єкта аудиторської діяльності)». Пропозиції, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням умов розглядатись не будуть

10.    Кінцевий строк подання конкурсної документації: 24:00 19.03.2019 р.

 

Акції

Страхова компанія “Дністер” вітає своїх клієнтів з Днем Народження, і дарує їм 5% знижку на придбання страхового поліса.

Страхова компанія “Дністер” вітає своїх клієнтів з Днем Народження, і дарує їм 5% знижку на придбання страхового поліса.