Головна » Акціонерам » Повідомлення » Особлива інформація про зміну посадових осіб

 

Особлива інформація про зміну посадових осіб

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство “Акцiонерна страхова компанiя “Днiстер”
2. Код за ЄДРПОУ 13800475
3. Місцезнаходження 79022, м. Львiв, Городоцька, 174
4. Міжміський код, телефон та факс 0322976063 0322976066
5. Електронна поштова адреса office@dnister-group.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.dnister-group.com.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства “Акцiонерна страхова компанiя “Днiстер” (Протокол №1) вiд 26 квiтня 2018 року, у зв’язку з закiнченням термiну на який було обрано, припинено повноваження Члена наглядової ради Ривака Iвана Миколайовича (паспорт: КВ 398044 вiд 10.04.2000 року Франкiвським РВ УМВСУ у Львiвськiй обл.), перебував на посадi 1 рiк, частка у статутному фондi 0,0099%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства “Акцiонерна страхова компанiя “Днiстер” (Протокол №1) вiд 26 квiтня 2018 року, у зв’язку з закiнченням термiну на який було обрано, припинено повноваження Члена наглядової ради Ковальського Олександра Євгеновича (паспорт: КА 498236 вiд 23.09.1997 року Личакiвським РВ УМВСУ у Львiвськiй обл.), перебував на посадi 1 рiк, частка у статутному фондi 0,0067 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства “Акцiонерна страхова компанiя “Днiстер” (Протокол №1) вiд 26 квiтня 2018 року, у зв’язку з закiнченням термiну на який було обрано, припинено повноваження Члена наглядової ради Колцьо Iрину Богданiвну (паспорт: КА 444030 вiд 23.05.1997 року Франкiвським РВ ЛМУ УМВСУ у Львiвськiй обл.), перебувала на посадi 1 рiк, частка у статутному фондi 0,0077 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства “Акцiонерна страхова компанiя “Днiстер” (Протокол №1) вiд 26 квiтня 2018 року, у зв’язку з закiнченням термiну на який було обрано, припинено повноваження Члена наглядової ради Непрiлого Миколу Романовича (паспорт: КА 549382 вiд 29.08.1997 року Франкiвським РВ УМВС України у Львiвськiй обл.), перебував на посадi 1 рiк, частка у статутному фондi 0,0002%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства “Акцiонерна страхова компанiя “Днiстер” (Протокол №1) вiд 26 квiтня 2018 року, у зв’язку з закiнченням термiну на який було обрано, припинено повноваження Члена наглядової ради Сушко Iрини Степанiвни (паспорт: КВ 457126 вiд 20.06.2000 року Залiзничним РВ УМВСУ у Львiвськiй обл.), перебувала на посадi 1 рiк,, частка у статутному фондi 0,0101 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства “Акцiонерна страхова компанiя “Днiстер” (Протокол №1) вiд 26 квiтня 2018 року, у зв’язку з закiнченням термiну на який було обрано, припинено повноваження Члена наглядової ради Загiрного Романа Йосиповича (паспорт: КВ 003890 вiд 19.11.1998 року Франкiвським РВ УМВСУ у Львiвськiй обл.), перебував на посадi 1 рiк,, частка у статутному фондi 0,0051 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства “Акцiонерна страхова компанiя “Днiстер” (Протокол №1) вiд 26 квiтня 2018, у зв’язку з закiнченням термiну на який було обрано, припинено повноваження Члена наглядової ради Вельгоша Михайла Васильовича (паспорт: КВ 138760 вiд 03.05.1999 року Шевченкiвським РВ ЛМУ УМВСУ у Львiвськiй обл.), перебував на посадi 1 рiк,, частка у статутному фондi 0,0093 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства “Акцiонерна страхова компанiя “Днiстер” (Протокол №1) вiд 26 квiтня 2018 року, на виконання вимог законодавства та Статуту товариства, обрано на посаду Члена наглядової ради, строком на три роки, Ривака Iвана Миколайовича (паспорт: КВ 398044 вiд 10.04.2000 року Франкiвським РВ УМВСУ у Львiвськiй обл), частка у статутному фондi 0,0099%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не є представником акцiонера, групи акцiонерiв. Не є незалежним директором. Останнi п’ять рокiв працював на посадi Члена наглядової ради АСК «Днiстер».
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства “Акцiонерна страхова компанiя “Днiстер” (Протокол №1) вiд 26 квiтня 2018 квiтня 2017 року, на виконання вимог законодавства та Статуту товариства, обрано на посаду Члена наглядової ради, строком на три роки, Ковальського Олександра Євгеновича (паспорт: КА 498236 вiд 23.09.1997 року Личакiвським РВ УМВСУ у Львiвськiй обл.), частка у статутному фондi 0,0067 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не є представником акцiонера, групи акцiонерiв. Не є незалежним директором. Останнi п’ять рокiв працював на посадi директора ТзОВ «Фiнанасова компанiя «Iнвестицiйний капiтал» та Члена наглядової ради АСК «Днiстер».
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства “Акцiонерна страхова компанiя “Днiстер” (Протокол №1) вiд 26 квiтня 2018 року, на виконання вимог законодавства та Статуту товариства, обрано на посаду Члена наглядової ради, строком на три роки, Колцьо Iрину Богданiвну (паспорт: КА 444030 вiд 23.05.1997 року Франкiвським РВ ЛМУ УМВСУ у Львiвськiй обл.), частка у статутному фондi 0,0077 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не є представником акцiонера, групи акцiонерiв. Не є незалежним директором. Останнi п’ять рокiв працював на посадi директора департаменту майнових видiв страхування АСК «Днiстер», Члена наглядової ради АСК «Днiстер».
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства “Акцiонерна страхова компанiя “Днiстер” (Протокол №1) вiд 26 квiтня 2018 року, на виконання вимог законодавства та Статуту товариства, обрано на посаду Члена наглядової ради, строком на три роки, Непрiлого Миколу Романовича (паспорт: КА 549382 вiд 29.08.1997 року Франкiвським РВ УМВС України у Львiвськiй обл.), частка у статутному фондi 0,0002%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не є представником акцiонера, групи акцiонерiв. Не є незалежним директором.Останнi п’ять рокiв працював на посадi Начальник вiддiлу регiонального розвитку та роботи з i страховими посередниками АСК “Днiстер”.
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства “Акцiонерна страхова компанiя “Днiстер” (Протокол №1) вiд 26 квiтня 2018 року, на виконання вимог законодавства та Статуту товариства, обрано на посаду Члена наглядової ради, строком на три роки, Сушко Iрину Степанiвну (паспорт: КВ 457126 вiд 20.06.2000 року Залiзничним РВ УМВСУ у Львiвськiй обл.), частка у статутному фондi 0,0101 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не є представником акцiонера, групи акцiонерiв. Не є незалежним директором.Останнi п’ять рокiв працювала на посадi Члена наглядової ради АСК «Днiстер».
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства “Акцiонерна страхова компанiя “Днiстер” (Протокол №1) вiд 26 квiтня 2018 року, на виконання вимог законодавства та Статуту товариства, обрано на посаду Члена наглядової ради, строком на три роки, Загiрного Романа Йосиповича (паспорт: КВ 003890 вiд 19.11.1998 року Франкiвським РВ УМВСУ у Львiвськiй обл.), частка у статутному фондi 0,0051 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не є представником акцiонера, групи акцiонерiв. Не є незалежним директором.Останнi п’ять рокiв працював на посадi Члена наглядової ради АСК «Днiстер».
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства “Акцiонерна страхова компанiя “Днiстер” (Протокол №1) вiд 26 квiтня 2018 року, на виконання вимог законодавства та Статуту товариства, обрано на посаду Члена наглядової ради, строком на три роки, Вельгоша Михайла Васильовича (паспорт: КВ 138760 вiд 03.05.1999 року Шевченкiвським РВ ЛМУ УМВСУ у Львiвськiй обл.), частка у статутному фондi 0,0093 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не є представником акцiонера, групи акцiонерiв. Не є незалежним директором. Останнi п’ять рокiв працював на посадi Члена наглядової ради АСК «Днiстер».

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади       Ривак Андрiй Iванович
Голова правлiння   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника)
    М.П.   27.04.2018
(дата)

Акції

Страхова компанія “Дністер” вітає своїх клієнтів з Днем Народження, і дарує їм 5% знижку на придбання страхового поліса.

Страхова компанія “Дністер” вітає своїх клієнтів з Днем Народження, і дарує їм 5% знижку на придбання страхового поліса.